top of page

Verzending & retourbeleid

Verzending
 
Artikelen of producten besteld via deze webwinkel kunnen gratis in de winkel van HEXAGOON te 3000 Leuven, Ravenstraat 81 worden afgehaald door de Klant tijdens de openingsuren van de winkel.
                                    
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, kunnen de goederen in de winkel van HEXAGOON worden afgehaald binnen __ dagen na ontvangst van de bestelling.
 
Tijdens het bestelproces kan de Klant er ook voor opteren om het artikel of product aan huis te laten leveren.
 
Verzendkosten voor de levering van producten op het adres van de klant in België:​ vanaf 7,35 euro.
Verzendkosten voor de levering van producten op het adres van de klant in Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk:​ vanaf 17,35 euro.
Voor leveringen buiten België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, gelieve te mailen naar hexagoon@telenet.be.
 
Bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden. Vertraging bij de levering van de bestelde producten kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring en/of de ontbinding van de overeenkomst, of de betaling van een schadevergoeding van om het even welke aard met zich meebrengen.
 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel moet door de Klant onmiddellijk bij ontvangst worden gemeld aan HEXAGOON.
 
Niettegenstaande het voorgaande, houdt het gebruik van de geleverde artikelen door de Klant een onherroepelijke aanvaarding in.
 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Retourbeleid
 
Het terugzenden van producten is enkel mogelijk in het kader van het uitoefenen van het herroepings-recht, vermeld in artikel 7 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van HEXAGOON.

bottom of page